Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1031 - 1040 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Πολιτικών Μηχανικών. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων". Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Γεωλογία". Τμήμα Γεωλογίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αγροτική Ανάπτυξη. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Μαθηματικών. Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Επιστήμες της Εκπαίδευσης". Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Θεατρικές Σπουδές. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.