Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 339
Επίπεδο Τίτλος
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) "Επιστήμη Οίνου και Ζύθου με κατευθύνσεις: Oίνος ή Ζύθος". Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) "Τραύματα και έλκη, Θεραπεία-Φροντίδα". Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Νευρολογικά νοσήματα-Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις». Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου". Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνειας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων". Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Κατεύθυνση 1: Επεξεργασία, Συντήρηση & Καινοτομία Τροφίμων Κατεύθυνση 2: Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων". Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής". Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Τεχνολογία της Ενέργειας". Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)  "Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών" κατεύθυνση «Tεχνολογιών Διαδικτύου & Πολυμέσων». Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). "Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στην Βιοϊατρική Τεχνολογία". Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας