Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1041 - 1048 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στα πεδία Διοίκησης, Τεχνολογίας, Θεσμών, Επιχειρήσεων, Νομικών Επιπτώσεων, Εκπαιδευτικών Οργανισμών". Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Ζωική Παραγωγή, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες". Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Πολιτισμική Διαχείριση και Τεχνολογία". Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Φυσική". Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην «Οικονομική Επιστήμη». Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Βιολογία. Τμήμα Βιολογίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και στην Κοινωνική Εργασία. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.