Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

381 - 390 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Kατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας, γ) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.
6 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.
6 Πτυχίο Λογοθεραπείας. Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.
6 Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ, β. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΕ, γ. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.
6 Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις: α) Κατασκευών και Εγκαταστάσεων, β) Ενέργειας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.
6 Πτυχίο Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.
6 Πτυχίο Οπτικής και Οπτομετρίας. Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνoιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.
6 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις: α) Μηχανικός Υποδομών Τ.Ε., β) Μηχανικός Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.
6 Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου. Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.
6 Πτυχίο Φυσικοθεραπείας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνoιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.